แนวทางการทางหลักการกรรมวิธีป่าชุมชนที่กำลังปรับปรุงวิถีทางขับแนวทางใหม่ๆ

สถานะของข้อบังคับ ในระบบรวมศูนย์อำนาจ เมืองใช้ข้อบังคับเป็นสิ่งที่ใช้ในการผูกขาดอำนาจจัดแจงพื้นที่ป่า แต่ว่าการเคลื่อนไหวป่าชุมชนและก็ป่าราษฎร กำลังชี้ให้เห็นว่า การใช้อำนาจด้านกฎหมายของเมืองจะอ่อนพลังลงเมื่อขาดความยุติธรรมด้านสังคม ทั้งยังการฝ่าฝืนสิทธิชุมชน การผลิตความไม่ยุติธรรม ความไม่มีสมรรถนะสำหรับในการคุ้มครองป่า และก็การปิดล้อมการมีส่วนร่วมของพลเมือง ในด้านตรงข้าม กระบวนการป่าชุมชนได้สร้างความเจริญด้วยการเสนอให้ข้อบังคับเป็นวัสดุการผลักดันและสนับสนุนสิทธิชุมชนให้อดทนเพิ่มขึ้น ถ้าสามารถขยายไปสู่ขอบเขตสิทธิสามัญชนและก็เชื่อมผสานให้วิธีการป่าชาวเมืองร่วมขับจะก่อให้เกิดการปรับปรุงข้อบังคับครั้งใหญ่

ผู้กระทำระจายอำที่นาจสู่แคว้นและก็สังคม และก็การผลิตความเป็นสถาบันให้สิทธิการจัดการป่าของพลเมือง วิธีการป่าชุมชนได้ปรับปรุงข้อปฏิบัติเขตแดนเป็นเพื่อทำให้สิทธิชุมชนมีความเป็นสถาบัน และก็เป็นสิ่งใหม่ของผู้กระทำระจายอำท้องนาจสู่แคว้นที่ดีขึ้น และก็เป็นต้นแบบที่ขั้นตอนป่าคนกรุงสามารถนำไปวางแบบการจัดการเชิงสถาบันได้

แนวทางการทางหลักการ กรรมวิธีป่าชุมชนที่กำลังปรับปรุงวิถีทางขับแนวทางใหม่ๆได้ทำให้เห็นภาพของแนวทางการแนวนโยบายที่นานัปการเยอะขึ้น กระบวนแนวทางมิได้จำกัดอยู่การผลักดันและสนับสนุนทางตรงจากระดับล่างสู่ระดับบน แต่ว่าเปิดพื้นที่การขับเขยื้อนแนวนโยบายไปในแนวราบ และก็ถ้าหากเชื่อมกับกรรมวิธีป่าชาวเมืองก็สามารถพัฒนากระบวนการแผนการที่นานัปการเพิ่มขึ้น

การผลิตวาระทางแผนการและก็สังคม กรรมวิธีป่าชุมชนได้ใช้หัวข้อการคุ้มครองป้องกันสิทธิชุมชนสำหรับการสร้างพลังด้านสังคม ใช้มิตินิเวศแคว้น เศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งวัฒนธรรมสำหรับการติดต่อ แต่ว่าก็มีความจำกัดสำหรับเพื่อการเชื่อมต่อกับสาธารณะ แต่ว่าเมื่อวิธีการใช้มิติเชิงรุกสำหรับเพื่อการคุ้มครองป้องกันป่าที่ให้บริการนิเวศแก่สาธารณะ รวมทั้งการใช้อำนาจที่ไม่ยุติธรรมของเมืองก็ทำให้พลังทางด้านสังคมขยายตัวขึ้น แล้วก็จากแบบอย่างของวิธีการป่าคนกรุงที่ใช้มิติสภาพแวดล้อมที่ประชากรมีส่วนร่วม ก็ยิ่งชี้ให้เห็นว่าการกำหนดวาระทางแผนการแล้วก็สังคมที่มีพลังจะต้องใช้มิติที่มากมาย เพื่อตอบปัญหา เหตุการณ์ที่ต่างๆนาๆ

ข้อตกลง ต้นสายปลายเหตุอีกทั้ง 5 ประการ เอามาสู่ความรู้ความเข้าใจต่อจุดหมายความเป็นประชาธิปไตย และก็ความเป็นการเมืองของกรรมวิธีป่าชุมชนแล้วก็ป่าชาวเมืองที่แจ่มกระจ่างขึ้น